La informació que cal facilitar a l’interessat abans de fer la recollida de les seves dades personals.

La informació que cal facilitar a l'interessat abans de fer la recollida de les seves dades personals.

T’indico la llista exhaustiva de la informació que s’ha de facilitar als interessats abans de recollir les seves dades:

1. Identitat i les dades de contacte del responsable.

2. Dades del Delegat de Protecció de Dades, (si s’escau).

3. Les finalitats del tractament i la base jurídica del tractament.

4. Intenció de fer transferències internacionals.

5. Els destinataris o categories de destinataris de les dades personals.

6. La categoria de les dades que es tracten.

7. El termini durant el qual es conservaran les dades personals o els criteris per determinar aquest termini.

8. L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals i la seva rectificació o supressió, o la limitació del tractament o oposar-se al tractament o a la portabilitat de les dades.

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

La Por

La por és una de les emocions més bàsiques de l’ésser humà, així com de qualsevol mamífer. És una emoció [...]

Llegir més