Com tractar les dades personals.

Com tractar les dades personals

Quins son els principis inspiradors del tractament de les dades personals?

Principi licitud, lleialtat i transparència: El tractament de les dades ha de ser una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca.

Principi de limitació de la finalitat: El tractament s’ha de fer amb finalitats determinades, explicites i legítimes. Si hi a més d’una finalitat s’ha de donar el consentiment a totes elles.

Principi de minimitzar de les dades. En el tractament només s’utilitzaran les dades que realment calguin. Adequades, limitades i pertinents a la finalitat per la que es recullen.

Principi d’exactitud. Les dades han de ser exactes i actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació. S’ha d’indicar la durada del tractament de les dades.

Principi de la integritat i de la confidencialitat. Durant el tractament s’han adoptar adequades mesures de seguretat.

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

La Por

La por és una de les emocions més bàsiques de l’ésser humà, així com de qualsevol mamífer. És una emoció [...]

Llegir més