És legal que el repartidor deixi un paquet al meu veí?

Segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) deixar un paquet a un veí per no estar el comprador al seu domicili en el moment del lliurament, vulneraria el principi d’integritat i confidencialitat previst a l’art. 5.1 f) del RGPD i l’art. 32 del mateix text legal sobre la Seguretat en el tractament de les dades personals.

 

És generalitzada la pràctica dels repartidors que en cas d’absència del comprador destinatari de la comanda, aquesta vingui lliurada a un veí de la comunitat on resideixi el comprador. En cas que això es fes, sense avís previ, i sense el consentiment previ i exprés del comprador a qui va dirigit el paquet, vulneraria la normativa de protecció de dades, ja que aquesta manca de diligència permet que terceres persones no autoritzades puguin tenir accés a informació de dades amb caràcter personal que és precisament allò que motiva la sanció de l’AEPD.

 

Ja hi ha supòsits en què s’ha multat amb el pagament de 70.000€ a companyies per deixar un paquet a un veí, perquè es considera una infracció molt greu.

En cas que a la comunitat existís un conserge, s’ha de verificar si entre les seves funcions i obligacions hi ha la de recollir paquets i si l’interessat ha consentit i legitimat el porter a rebre’l. Si no hi ha consentiment, ni cap normativa que li permeti rebre’l, els repartidors hauran de lliurar-lo al comprador abstenint-se de lliurar-lo a terceres persones.

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

La Por

La por és una de les emocions més bàsiques de l’ésser humà, així com de qualsevol mamífer. És una emoció [...]

Llegir més