És legal que el repartidor deixi un paquet al meu veí?

Segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) deixar un paquet a un veí per no estar el comprador al seu domicili en el moment del lliurament, vulneraria el principi d’integritat i confidencialitat previst a l’art. 5.1 f) del RGPD i l’art. 32 del mateix text legal sobre la Seguretat en el tractament de les […]