YOUTUBERS, INFLUENCERS, STREAMERS, GAMERS I LA FISCALITAT

Internet des dels seus inicis no ha parat d’aportar utilitats, serveis i facilitats a l’ésser humà, a més a més darrerament, també ha aportat nous perfils professionals com són els youtubers, influencers, streamers, gamers, etc. Aquests van més enllà del que entenem com a treballadors tradicionals.

És legal que el repartidor deixi un paquet al meu veí?

Segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que el repartidor deixi un paquet a un veí per no estar el comprador al seu domicili en el moment del lliurament, vulneraria el principi d’integritat i confidencialitat previst a l’art. 5.1 f) del RGPD i l’art. 32 del mateix text legal sobre la Seguretat en el […]