Des de l’11 de gener del 2024 és obligatori aplicar els canvis imposats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en la seva nova Guia Llei de Cookies, i impulsats pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Nova Guia Llei de Cookies

Nova Guia Llei de Cookies L’11 de juliol de 2023, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va actualitzar la normativa de la Política de Cookies amb la seva nova Guia sobre l’ús de cookies i va posar com a data límit per a complir-lo el passat 11 de gener. L’AEPD ha seguit les directrius […]

Protecció de Dades

protecció de dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ al tractament de les dades personals, es a dir, abans d’utilitzar les dades del teu client, treballador, alumna, candidat, i de qualsevol altra persona que tractis les seves dades, hauràs de recollir el seu consentiment […]