El Registre de Parelles Estables

El Registre de parelles estables és el registre en què s’inscriuen les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya (articles 234-1 i 234-2). La inscripció al Registre de parelles estables de Catalunya és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents.

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva relació de parella t’inunden milers de dubtes i incerteses sobre com gestionar la ruptura a nivell legal. Una de les preguntes que ens fem quan l’enllaç està fundat en el matrimoni és: em separo o […]

DIFERÈNCIES ENTRE PENSIÓ COMPENSATÒRIA I PENSIÓ ALIMENTÀRIA

Sovint, les persones confonen la pensió d’aliments i la pensió compensatòria. Tot i això, són prestacions diferents i també són diferents els criteris de valoració. La pensió d’aliments és la prestació que els progenitors han de satisfer els fills per a la seva llar, habitació, vestit, assistència mèdica i formació. La pensió compensatòria és una […]

Què passa si no pago la pensió d’aliments?

¿Qué pasa si no pago la pensión de alimentos?

És important saber que, per poder reclamar un impagament de la pensió alimentària, l’obligació de pagar la pensió d’aliments ha d’haver estat fixada prèviament per sentència judicial, resultat d’un contenciós o conveni d’acord mutu.