Separació o divorci?

SEPARACIÓ O DIVORCIO? Aa En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva relació de parella t’inunden milers de dubtes i incerteses sobre com gestionar la ruptura a nivell legal.Una de les preguntes que ens fem quan l’enllaç està fundat en el matrimoni és: em separo o em divorci?T’explico breument […]