Conceptes bàsics de fiscalitat

conceptos básicos de fiscalidad

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   serveis   públics   és   financen   a   partir   del ingressos públics, impostos. Hem d’entendre l’estat com una empresa rep diners a canvi del seu servei. Quan parlem de fiscalitat parlem de tributs, que hem de pagar. Tots […]