Saps quina informació has d’incorporar en l’Avís Legal?.

Saps quina informació has d'incorporar en l'Avís Legal?.

Amb la finalitat de millorar la transparència en el comerç telemàtic “a distancia”, s’obliga als prestadors de serveis a publicar certs detalls sobre ells i els seus productes. L’article 10 de la LSSICE estableix que els prestadors de serveis de la societat d’informació estaran obligats a disposar de mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als órgans competents, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directe i gratuïta a la següent informació:

• El seu nom o denominació social i les dades de contacte (domicili, adreça de correu electrònic i qualsevol altra que permeti una comunicació directa i efectiva, com per exemple un número de telèfon o de fax).

• Si l’empresa està registrada en el Registre Mercantil o qualsevol altre registre públic, haurà d’assenyalar també el número d’inscripció que li correspongui.

• El seu número d’identificació fiscal, als efectes de l’IVA.

• Informació sobre el preu dels productes, indicant si inclou o no els impostos aplicables, les despeses d’enviament i qualsevol altra dada que s’hagi d’incloure en compliment de normes autonòmiques aplicables.

• Les dades relatives a qualsevol autorització administrativa si l’activitat de l’empresa estigues sotmesa a un règim d’autorització prèvia, i també de l’òrgan encarregat de la supervisió.

• Les dades del col·legi d’advocats per a les professions regulades (metges, arquitectes, etc.) i el número de col·legiat, el títol acadèmic i l’estat de la Unió Europea en què es va expedir i l’homologació corresponent si s’escau.

• Els codi de conducta als quals estigui adherit, si escau, i la manera de consultar-los electrònicament. Aquestes dades han d’estar en la web de forma permanent, fàcil de consultar, directa, clara i gratuïta. I s’incorporaran el text legal anomenat Avís Legal.

Explora més articles...

La Por

La por és una de les emocions més bàsiques de l’ésser humà, així com de qualsevol mamífer. És una emoció [...]

Llegir més