El Registre de Parelles Estables

El Registre de parelles estables és el registre en què s’inscriuen les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya (articles 234-1 i 234-2). La inscripció al Registre de parelles estables de Catalunya és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents.

La inscripció es pot sol·licitar en qualsevol moment, es pot fer presencialment o telemàticament i no cal abonar cap taxa.

Documentació per a la inscripció al Registre de Parelles de Fet de Catalunya.

La documentació necessària per a la inscripció al Registre de Parelles de Fet de Catalunya és la següent:

1.- Document d’identitat de les persones sol·licitants.

2.- Certificació literal o completa de naixement de les persones sol·licitants. Cal sol·licitar aquesta certificació al registre civil corresponent, de forma presencial o telemàtica. Com a màxim dins dels 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’inscripció de la parella estable. En cas de doble nacionalitat, sent una l’espanyola, cal aportar el certificat de naixement espanyol.

3.- Certificat d’empadronament de convivència històric.

4.- Certificat literal de naixement o llibre de família on consti la descendència en comú en cas de constitució de la parella estable per naixement d’un fill o filla durant la convivència en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial.

5.- Opcionalment, certificació d’inscripció emesa per lajuntament corresponent en cas de parelles estables inscrites en registres municipals.

Si no hi ha oposició expressa, el Departament de Justícia verificarà de manera automatitzada les dades declarades. No caldrà aportar els documents 1, 3 i 4.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més