És legal que el repartidor deixi un paquet al meu veí?

Segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que el repartidor deixi un paquet a un veí per no estar el comprador al seu domicili en el moment del lliurament, vulneraria el principi d’integritat i confidencialitat previst a l’art. 5.1 f) del RGPD i l’art. 32 del mateix text legal sobre la Seguretat en el tractament de les dades personals.

 

És generalitzada la pràctica dels repartidors que en cas d’absència del comprador destinatari de la comanda, es lliuri a un veí. En cas que això es fes, sense avís previ, i sense el consentiment previ i exprés del comprador a qui va dirigit el paquet, vulneraria la normativa de protecció de dades. Perquè aquesta manca de diligència permet que terceres persones no autoritzades puguin tenir accés a informació de dades amb caràcter personal. Això és precisament allò que motiva la sanció de l’AEPD.

Ja hi ha supòsits en què s’ha multat amb el pagament de 70.000€ a companyies per deixar un paquet a un veí. Perquè es considera una infracció molt greu.

En cas que a la comunitat existís un conserge, s’ha de verificar si entre les seves funcions i obligacions hi ha la de recollir paquets. En cas que l’interessat ha consentit i legitimat el porter a rebre’l, podria realitzar-se l’entrega sense problemes. Si no hi ha consentiment el repartidor haurà de lliurar-lo al comprador abstenint-se de lliurar-lo a terceres persones.

Explora més articles...