Nova Guia Llei de Cookies

Des de l’11 de gener del 2024 és obligatori aplicar els canvis imposats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en la seva nova Guia Llei de Cookies, i impulsats pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Nova Guia Llei de Cookies

L’11 de juliol de 2023, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va actualitzar la normativa de la Política de Cookies amb la seva nova Guia sobre l’ús de cookies i va posar com a data límit per a complir-lo el passat 11 de gener.

L’AEPD ha seguit les directrius del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) que defensava que el consentiment ha de donar-se lliurement a l’hora d’entrar en una pàgina web i accedir al seu contingut, i que l’usuari no es trobi forçat a acceptar l’ús de cookies per a poder veure aquest contingut.

En aquesta actualització l’AEPD obligava a tenir visible una opció de “rebutjar” en el bànner de les cookies a totes les pàgines web que utilitzessin cookies analítiques o publicitàries. És a dir, que actualment la teva pàgina web ha de tenir tres botons igual de visibles: acceptar, rebutjar i configurar les cookies.

No està permès que el botó de “rebutjar” no permeti l’accés al lloc web, per això l’AEPD deixava oberta l’opció de fer-ho d’una altra forma. En l’apartat 3.2.10 de la guia de l’AEPD no descarten que aquesta opció de “rebutjar” hagi de ser necessàriament gratuïta. I és justament a aquesta frase a la qual s’han acollit la majoria de les empreses, ja que així compleixen els requisits d’accés a la web oferint una altra alternativa a la d’acceptació a l’usuari.

D’aquesta manera, si no vols acceptar les cookies perquè et permetin veure el contingut de la pàgina web i li dones al botó de “rebutjar”, hauràs de subscriure’t a un pagament mensual o un pagament únic per a evitar el rastreig.

L’objectiu d’això és preservar la privacitat de l’usuari mentre es continuen obtenint beneficis com en el cas que sí que acceptessin les cookies analítiques i publicitàries.

QUINS CANVIS HAURÀS D’APLICAR AL TEU WEB PER A ADAPTAR-LA A LA NOVA LLEI DE COOKIES?

• Afegir botó de rebuig de totes les cookies en totes les webs i apps mòbils: aquest haurà d’estar clarament a la vista per a l’usuari.

• Informació addicional sobre les cookies: Proporcionar la finalitat de les cookies, durada del seu emmagatzematge i la identitat dels instal·ladors per a incrementar la transparència amb l’usuari.

• Accions al no acceptar les cookies: Les webs i aplicacions mòbils podrien cobrar als usuaris que no les acceptin, sempre que la informació sobre el pagament sigui clara i transparent.

Tots els canvis poden suposar un desafiament per als propietaris de llocs web ja que significa aplicar canvis significatius en les seves pràctiques de recopilació de dades.

¿És legal demanar el pagament a canvi de no acceptar les galetes?

l’AEPD ho accepta com a legal, però hi ha dubtes sobre això ja que l’usuari no dona el consentiment de manera lliure, sinó de manera forçosa i sota manipulació per a evitar el pagament. De fet un percentatge elevat d’usuaris està donant el seu consentiment i acceptant les cookies perquè prefereixen això que haver de pagar o no poder veure el contingut.

Haurem d’esperar que les autoritats europees es pronunciïn sobre aquest

QUÈ PASSA SI NO ES FAN ELS CANVIS QUE ES DICTAMINEN EN LA NOVA LLEI DE COOKIES?

L’incompliment dels canvis en la llei de Cookies pot comportar sancions econòmiques per les empreses.

MÉS SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA PRIVACITAT.

Mitjançant la utilització de cookies, els prestadors de serveis obtenen dades relacionades amb els usuaris que posteriorment podran ser utilitzats per a la prestació dels serveis concrets, per a servir publicitat o com a base per al desenvolupament de millores o nous productes i serveis a vegades gratuïts.

Aquesta circumstància determina la necessitat d’implantar un sistema en el qual l’usuari sigui plenament conscient de la utilització d’aquells dispositius i de la finalitat de la seva utilització, sent en definitiva coneixedors del destí de les dades que estiguin sent utilitzats i les incidències que aquest sistema implica en la seva privacitat.

Per això, la regulació comunitària i nacional requereix per a la utilització de determinades dades, l’obtenció d’un consentiment informat amb la finalitat d’assegurar que els usuaris són conscients de l’ús de les seves dades i les finalitats per a les quals són utilitzats.

A l’hora de determinar el nivell de detall en la informació que s’ha de proporcionar sobre les cookies, així com la forma en la qual ha d’obtenir-se el consentiment per a la seva utilització, ha de tenir-se una referència clara sobre el nivell de comprensió dels usuaris en relació amb aquestes.

QUINA INFORMACIÓ HA DE FACILITAR-SE.

L’apartat segon de l’article 22 de la LSSI estableix que s’ha de facilitar als usuaris informació clara i completa sobre la utilització dels dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades i, en particular, sobre els fins del tractament de les dades. Aquesta informació ha de facilitar-se, conformement al que es disposa el RGPD, que requereix que el tractament de les dades dels usuaris es realitzi de manera transparent per a ells. Per consegüent, la informació sobre les cookies facilitada en el moment de sol·licitar el consentiment ha de ser prou completa per a permetre als usuaris entendre les seves finalitats i l’ús que se’ls donarà.

• Informació sobre el tipus de cookies que s’utilitzen i la seva finalitat.

• Identificació de qui utilitza les cookies,

• Informació sobre la manera d’acceptar, denegar o revocar el consentiment per a l’ús de cookies

• Si és el cas, informació sobre les transferències de dades a tercers països realitzades per l’editor.

• Període de conservació de les dades per als diferents fins en els termes establerts en l’article 13.2 a) del RGPD.

• En relació amb la resta d’informació exigida per l’article 13 del RGPD que no es refereixi de manera específica a les cookies (per exemple, els drets dels interessats), l’editor podrà remetre’s a la política de privacitat.

COM HA DE MOSTRAR-SE AQUESTA INFORMACIÓ

Entre els requisits de transparència mereixen ser destacades les següents normes, aplicables a la provisió als usuaris d’informació relativa a l’ús de cookies: a) La informació o la comunicació ha de ser concisa, transparent i intel·ligible. La informació ha de ser succinta per a evitar el cansament informatiu i ha d’utilitzar un llenguatge clar i senzill, de manera que pugui ser entesa per un usuari mitjà.

Per més informació pots contactar-nos i t’ajudarem aquí

www.agaliana.com

Si tienes cualquier consulta, contacta con nosotros y recibe la información que necesites.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més