Estàs segur que la teva empresa està protegint adequadament les dades personals que gestiona?
Assegura la integritat de la teva empresa i enforteix la confiança dels teus clients a través del nostre servei especialitzat en la Protecció de Dades Personals per a Empreses.

* En un món digital interconnectat, la seguretat de la informació personal és primordial.

Compliment sense preocupacions

Complir les regulacions de protecció de dades et manté fora de problemes legals i evita costoses multes.

Construeix confiança del client

Una empresa que protegeix les dades personals demostra el seu compromís amb la privadesa i seguretat dels seus clients, empleats, usuaris web, futurs col·laboradors, alumnes, etc.

Menys riscos, més seguretat

Evita violacions de seguretat i robatoris de dades. Una bona protecció de dades minimitza els riscos de dany i el pagament de sancions i/o indemnitzacions.

Eficiència en la gestió de dades

La implementació de pràctiques de protecció de dades promou una millor organització i gestió de la informació a tota la teva empresa.

1. Assessorament jurídic especialitzat

Et guiarem en l’aplicació i la implementació de la normativa de protecció de dades de manera àgil i efectiva.

2. Polítiques personalitzades

Creem polítiques de privadesa a mesura que s’ajustin a les teves pràctiques i compleixin amb la normativa vigent.

Aquestes polítiques detallen com recopilem, processem i protegim les dades personals dels teus clients i empleats, usuaris web, alumnes, col·laboradors, futurs clients, etc. assegurant la transparència i la confiança.

3. Seguretat legal de dades

Implementem mesures de seguretat legals i tècniques per protegir les teves dades personals de què ets responsable i garantir-ne la confidencialitat.

Ens assegurem que el tractament de les dades personals es faci d’una manera segura i conforme a la normativa.

La protecció de dades es refereix a les mesures i pràctiques implementades per garantir la seguretat i privadesa de la informació personal de persones físiques

És important perquè assegura que les dades personals no siguin compromeses, cosa que construeix la confiança en els clients i evita sancions legals.

Les dades personals són qualsevol informació que pugui identificar directament o indirectament una persona, com ara noms, adreces, números de telèfon, adreces de correu electrònic, dades de salut, dades financeres, entre d’altres.

L’incompliment de la normativa de protecció de dades pot tenir repercussions significatives i de llarg abast per a la vostra empresa. Les conseqüències poden ser tant econòmiques com a reputacionals, i amb conseqüències legals.

Sí, la protecció de dades és una preocupació crucial a l’era digital. La normativa és aplicable independentment del suport que s’utilitzi per al tractament de dades personals

, pots utilitzar dades personals amb finalitats de màrqueting, però és essencial fer-ho de manera ètica i complint la normativa de protecció de dades. Aquí hi ha algunes pautes importants a considerar:

  • Consentiment Transparent: Abans d’utilitzar les dades personals amb finalitats de màrqueting, heu d’obtenir el consentiment explícit i clar de les persones. El consentiment ha de ser específic per a cada tipus de finalitat per a la qual vulguis utilitzar les dades, com ara l’enviament de comunicacions comercials.
  • Retirar el consentiment: Sempre heu d’oferir als interessats l’opció d’optar a no rebre comunicacions comercials. Això ha de ser fàcil de fer i respectar en tot moment.
  • Informació Clara: Quan sol·liciteu el consentiment, proporciona informació clara sobre la finalitat per a la qual utilitzareu les dades personals amb finalitats comercials.
  • Compliment Legal: Assegureu-vos de complir amb la normativa del sector, com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) a la Unió Europea, i la normativa Espanyola LOPD i GGDD que estableix requisits específics per obtenir el consentiment de l’interessat.
  • Protecció de Dades: Mantingues les dades personals segures i protegides en tot moment. Utilitza mesures de seguretat adequades per evitar bretxes de seguretat que puguin posar en risc les dades de les persones físiques que gestiones.
Servei de protecció de dades
T'agradaria verificar el nivell de compliment de la normativa de protecció de dades per part de la teva empresa?
Blank Form (#4)