Com tractar les dades personals.

Com tractar les dades personals

Quins son els principis inspiradors del tractament de les dades personals?

Principi licitud, lleialtat i transparència: El tractament de les dades ha de ser una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca.

Principi de limitació de la finalitat: El tractament s’ha de fer amb finalitats determinades, explicites i legítimes. Si hi a més d’una finalitat s’ha de donar el consentiment a totes elles.

Principi de minimitzar de les dades. En el tractament només s’utilitzaran les dades que realment calguin. Adequades, limitades i pertinents a la finalitat per la que es recullen.

Principi d’exactitud. Les dades han de ser exactes i actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació. S’ha d’indicar la durada del tractament de les dades.

Principi de la integritat i de la confidencialitat. Durant el tractament s’han adoptar adequades mesures de seguretat.

Explora més articles...

La Por

La por és una de les emocions més bàsiques de l’ésser humà, així com de qualsevol mamífer. És una emoció [...]

Llegir més