textos legales

Què necessites saber sobre els textos legals electrònics?

A efectes legals per vendre a través de mitjans electrònics no és necessària l’obtenció d’alguna llicència, permís o registre,

llevat dels requisits estrictament tècnics i electrònics, no es requereix res més; això, però, cal complir una sèrie de formalitats legals. Doncs la compra, tot i ser a través de mitjans electrònics, té els mateixos efectes jurídics que la realitzada físicament, és a dir, es perfecciona un contracte i com a tal té efectes a l’esfera jurídica tant del comprador com del venedor. En paraules simples, cadascú té els seus propis drets i obligacions.

L’incompliment d’aquestes formalitats pot ser sancionat per l’autoritat competent, a banda d’incórrer en responsabilitats civils o econòmiques.

La venda a través de mitjans electrònics (carret de la compra, correu electrònic, aplicacions, SMS, xats, etc.) es considera una venda fora dels locals comercials i com a tal s’ha de fer oferint al consumidor unes garanties establertes per la normativa que regula el sector. D’una banda, tenim la normativa que regula les relacions comercials per mitjà electrònics la denominada LSSICE, en relació amb el tractament de dades personals el RGPD i la LOPD i GGDD, i pel que fa a la venda cal observar tota la normativa de protecció i defensa del consumidor.

Així doncs, cal facilitar al consumidor, abans de fer la compra, i tractar les seves dades personals una sèrie d’informació de manera clara, exhaustiva i totalment gratuïta. Per ser concrets hauràs d’informar sobre les finalitats del tractament de les dades personals les mesures de seguretat que adoptessis per garantir la seguretat i que com l’interessat pot exercir els seus drets, també sobre el mètode i procediment de compra, descripció dels productes o serveis, el preu, el transport, els mitjans de pagament, el dret al desistiment, els terminis de devolució, garanties del producte o servei, cancel·lació de la compra, entre d’altres.

Així doncs, per no incórrer en riscos, el web, el blog, l’aplicació o un altre mitjà electrònic a través del qual vens els productes o serveis de la teva empresa han d’incorporar totes aquelles particularitats i informació previstes per la normativa, però que alhora cal adaptar-les al funcionament del teu negoci, als teus productes o serveis i a la manera que decideixis oferir-los pels diferents mitjans electrònics.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més