Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci?

En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva relació de parella t’inunden milers de dubtes i incerteses sobre com gestionar la ruptura a nivell legal.

Una de les preguntes que ens fem quan l’enllaç està fundat en el matrimoni és: em separo o em divorcio?

T’explico breument aquests dos tipus de procediments i les diferències que hi ha entre ells, ja que us avancem que divorci i separació no són el mateix a nivell legal.

Però, quina és la diferència?

La diferència principal és que la separació no dissol l’enllaç matrimonial sinó que es manté intacte. Això es tradueix que no et pots tornar a casar. A diferència de la separació, el divorci sí que ho dissol i permet que els cònjuges puguin casar-se amb altres persones o tornar a casar-se entre elles. Així doncs, el divorci posa fi a l’enllaç matrimonial i la separació no.

A efectes pràctics si després del divorci et reconcilies, aquesta no té efectes legals. Així doncs, t’hauràs de tornar a casar si vols formalitzar l’enllaç a efectes legals. A la separació sí que hi ha reconciliació. L’acord que va regir la separació queda sense efecte legal, encara que s’ha de posar en coneixement del jutge.

Les similituds més importants és el cessament de la convivència en tots dos casos. Tanmateix, per poder sol·licitar la separació o el divorci han d’haver passat com a mínim tres mesos des de la celebració del matrimoni. I una cosa important i, sovint desconeguda, és que no cal al·legar la causa ni per sol·licitar la separació ni per sol·licitar el divorci.

I què passa amb els fills?

Pel que fa als fills en comú, en tots dos casos, cal preservar l’interès superior dels fills menors d’edat. Per la qual cosa caldrà establir un règim de guàrdia i custòdia, un règim de visites per al progenitor no custodi, la pensió alimentària que si escau caldrà abonar, i qualsevol altre aspecte rellevant en relació a la cura i educació dels fills.

En els divorcis o separacions de mutu acord, tots aquests aspectes s’adopten de mutu acord per ambdós progenitors i es recullen al conveni regulador del divorci o separació. Aquest es presentarà al fiscal (la intervenció del qual és preceptiva cas d’existir fills menors d’edat) i al jutge per a la seva homologació-aprovació.

Tant la separació com el divorci, poden tramitar-se per la via del mutu acord. 
Molt més pràctica, àgil, menys costosa – ja que es pot tramitar amb un sol advocat i procurador -. Un únic advocat pot redactar el conveni regulador i el pla de parentalitat de forma conjunta, les mesures estan més adaptades a les necessitats reals de la família i hi ha menys càrrega i estrès emocional).

O es poden tramitar per la via judicial.
Quan no hi ha acord entre les parts; en aquest cas, és el jutge que determina les mesures que regiran entre les parts i entre els seus fills segons el que sol·liciti i acrediti cada part. El procediment és més llarg, i cal la intervenció de dos advocats i dos procuradors.

També pots sol·licitar la separació o el divorci per la via notarial. Això sí, sempre que no hi hagi fills menors d’edat o econòmicament dependents, o amb capacitat modificada.

I què passa amb el règim econòmic?

Pel que fa al règim econòmic, la separació no produeix com a efecte la dissolució del règim. No obstant això, si dura més d’un any, permet a qualsevol dels cònjuges sol·licitar-ne l’extinció. Per contra, en el divorci el règim econòmic es dissol, es liquiden els béns i se’n fa un repartiment, en funció de la fórmula econòmica per la qual es regís el matrimoni (guanys o separació de béns).

Resumint…

En conclusió, a la separació l’enllaç queda intacte, només s’autoritza els cònjuges a viure separadament (la convivència és una de les obligacions matrimonials). La separació sol sol·licitar-se quan la parella no vol conviure junta, però vol conservar alguns avantatges del matrimoni. Aquests poden ser, a nivell fiscal, financer o de pensions, entre d’altres. Al divorci l’enllaç es trenca legalment i econòmicament.

Una altra de les qüestions que es plantegen és, si em separo, podré demanar el divorci? Sí, et pots separar i posteriorment divorciar-te, tant de mutu acord o per la via judicial. Has de saber que és un procediment independent, i això comporta haver d’afrontar novament les despeses d’advocat i procurador.

Sobre si val més separar-se o divorciar-se o quant pot costar cada opció, la resposta depèn de la situació de cada parella. No hi ha solucions estandarditzades, cada cas requereix una valoració i solució pròpia. El que és clar és que, el millor per a tots dos i per a la teva família, sigui a nivell emocional, econòmic i pràctic, és assolir un acord.

És important que rebis assessorament legal abans de prendre qualsevol decisió adreçada a modificar o dissoldre l’enllaç matrimonial.

Explora més articles...

protecció de dades

Protecció de Dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ [...]

Llegir més
conceptos básicos de fiscalidad

Conceptes bàsics de fiscalitat

Quan anem al metge, tirem l’escombraria al seu contenidor, passegem pel carrer, estem fent   servir   l’ús   dels   serveis   públics.   Aquests   [...]

Llegir més

Separació o divorci?

¿Existeixen diferències entre separació i divorci? En moments de crisi quan prens la decisió de posar fi a la teva [...]

Llegir més