Serveis per a persones

M’OCUPO DE TROBAR LA SOLUCIÓ MÉS ADEQUADA PER TU

CONVENIS DE DIVORCI I SEPARACIÓ

El teu matrimoni no funciona però no saps que passos has de donar ni com enfrontar el tema per a regular la separació o divorci?

El meu objectiu és trobar les mesures que s’adaptin millor a tu i als teus fills i a la teva situació econòmica. Només tu coneixes com funciona la teva família, sempre és preferible negociar i redactar un conveni de mutu acord que deixar-lo a l’arbitri de terceres persones que no coneixen el vostre funcionament. T’assessoro i ajudo a redactar el conveni que millor s’adapta a tu i a la teva família.

CONVENIS DE DIVORCI i SEPARACIÓ

El teu matrimoni no funciona però no saps que passos has de donar ni com enfrontar el tema per a regular la separació o divorci?

El meu objectiu és trobar les mesures que s’adaptin millor a tu i als teus fills i a la teva situació econòmica. Només tu coneixes com funciona la teva família, sempre és preferible negociar i redactar un conveni de mutu acord que deixar-lo a l’arbitri de terceres persones que no coneixen el vostre funcionament. T’assessoro i ajudo a redactar el conveni que millor s’adapta a tu i a la teva família.

divorcios

CONVENIS DE DIVORCI I SEPARACIÓ

El teu matrimoni no funciona però no saps que passos has de donar ni com enfrontar el tema per a regular la separació o divorci?

El meu objectiu és trobar les mesures que s’adaptin millor a tu i als teus fills i a la teva situació econòmica. Només tu coneixes com funciona la teva família, sempre és preferible negociar i redactar un conveni de mutu acord que deixar-lo a l’arbitri de terceres persones que no coneixen el vostre funcionament. T’assessoro i ajudo a redactar el conveni que millor s’adapta a tu i a la teva família.

CONVENIS PARELLES DE FET

No estic casat/da però tinc fills amb la meva parella. Com regulo el règim de custòdia i visites.

Cal redactar un conveni que incorporarà tots els acords sobre els fills i les qüestions patrimonials si n’hi haguessin. Arribar a un acord és la forma més ràpida i eficaç de continuar vivint després del tancament d’una relació sentimental.

CONVENIS PARELLES DE FET

No estic casat/da però tinc fills amb la meva parella. Com regulo el règim de custòdia i visites.

Cal redactar un conveni que incorporarà tots els acords sobre els fills i les qüestions patrimonials si n’hi haguessin. Arribar a un acord és la forma més ràpida i eficaç de continuar vivint després del tancament d’una relació sentimental.

pareja de hecho

CONVENIS PARELLES DE FET

No estic casat/da però tinc fills amb la meva parella. Com regulo el règim de custòdia i visites.

Cal redactar un conveni que incorporarà tots els acords sobre els fills i les qüestions patrimonials si n’hi haguessin. Arribar a un acord és la forma més ràpida i eficaç de continuar vivint després del tancament d’una relació sentimental.

DEMANDA DE DIVORCI O SEPARACIÓ O D'ADOPCIÓ DE MESURES PARENTALS

Es fa impossible arribar a un acord i cal recórrer a la via judicial.

T’assessoro i defenso en el procediment d’adopció de mesures parentals, qüestions patrimonials i quants altres temes en comú.

DEMANDA DE DIVORCI O SEPARACIÓ O D'ADOPCIÓ DE MESURES PARENTALS

Es fa impossible arribar a un acord i cal recórrer a la via judicial.

T’assessoro i defenso en el procediment d’adopció de mesures parentals, qüestions patrimonials i quants altres temes en comú.

DEMANDA DE DIVORCI O SEPARACIÓ O D'ADOPCIÓ DE MESURES PARENTALS

Es fa impossible arribar a un acord i cal recórrer a la via judicial.

T’assessoro i defenso en el procediment d’adopció de mesures parentals, qüestions patrimonials i quants altres temes en comú.

MEDIDAS PROVISIONALES

Estàs en procés de separació de la teva parella i no arribeu a un acord sobre l’exercici de la guarda, aliments i qualsevol altre aspecte en comú, sent necessària la intervenció immediata d’unes mesures prèvies abans de tenir la sentència pertinent?

T’assessoro i defenso en el procediment de mesures provisionals prèvies o coetànies a la demanda principal.

MESURES PROVISIONALS

Estàs en procés de separació de la teva parella i no arribeu a un acord sobre l’exercici de la guarda, aliments i qualsevol altre aspecte en comú, sent necessària la intervenció immediata d’unes mesures prèvies abans de tenir la sentència pertinent?

T’assessoro i defenso en el procediment de mesures provisionals prèvies o coetànies a la demanda principal.

MESURES PROVISIONALS

Estàs en procés de separació de la teva parella i no arribeu a un acord sobre l’exercici de la guarda, aliments i qualsevol altre aspecte en comú, sent necessària la intervenció immediata d’unes mesures prèvies abans de tenir la sentència pertinent?

T’assessoro i defenso en el procediment de mesures provisionals prèvies o coetànies a la demanda principal.

MODIFICACIÓ DE MESURES

Ha passat temps, la realitat en què et trobes res té a veure amb el que existia quan es van adoptar les mesures que estàs observant. Ja sigui per temes laborals, professionals, familiars, econòmics, edat dels fills etc. les circumstàncies han canviat.

Et recomano que arribis a un acord de modificació de les mesures; si no fos possible et defenso en el procediment pertinent.

MODIFICACIÓ DE MESURES

Ha passat temps, la realitat en què et trobes res té a veure amb el que existia quan es van adoptar les mesures que estàs observant. Ja sigui per temes laborals, professionals, familiars, econòmics, edat dels fills etc. les circumstàncies han canviat.

Et recomano que arribis a un acord de modificació de les mesures; si no fos possible et defenso en el procediment pertinent.

MODIFICACIÓ DE MESURES

Ha passat temps, la realitat en què et trobes res té a veure amb el que existia quan es van adoptar les mesures que estàs observant. Ja sigui per temes laborals, professionals, familiars, econòmics, edat dels fills etc. les circumstàncies han canviat.

Et recomano que arribis a un acord de modificació de les mesures; si no fos possible et defenso en el procediment pertinent.

IMPAGAMENT D'ALIMENTS O INCUMPLIMIENT DE MESURES

Saps que els aliments tenen prioritat davant qualsevol altra mena de deute? El progenitor obligat al pagament no està complint o bé no està observant els acords pactats.

T’assessoro i defenso en el procediment d’execució perquè s’efectuï el pagament o el compliment de les mesures.

IMPAGAMENT D'ALIMENTS O INCUMPLIMENTS DE MESURES

Saps que els aliments tenen prioritat davant qualsevol altra mena de deute? El progenitor obligat al pagament no està complint o bé no està observant els acords pactats.

T’assessoro i defenso en el procediment d’execució perquè s’efectuï el pagament o el compliment de les mesures.

IMPAGAMENT D'ALIMENTS O INCUMPLIMENTS DE MESURES

Saps que els aliments tenen prioritat davant qualsevol altra mena de deute? El progenitor obligat al pagament no està complint o bé no està observant els acords pactats.

T’assessoro i defenso en el procediment d’execució perquè s’efectuï el pagament o el compliment de les mesures.

DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA

Tens béns en comú amb la teva ex parella. No saps com procedir a la divisió o a l’adjudicació.

T’assessoro per a arribar a un acord o davant la seva impossibilitat et defenso en judici.

DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA

Tens béns en comú amb la teva ex parella. No saps com procedir a la divisió o a l’adjudicació.

T’assessoro per a arribar a un acord o davant la seva impossibilitat et defenso en judici.

DIVISIÓ DE LA COSA COMUNA

Tens béns en comú amb la teva ex parella. No saps com procedir a la divisió o a l’adjudicació.

T’assessoro per a arribar a un acord o davant la seva impossibilitat et defenso en judici.

RELACIÓ AVIS-NÉTS

No veus als teus néts, t’impossibiliten el teu dret a relacionar-te amb ells.

T’assessoro i defenso perquè puguis reprendre la teva relació d’avi/àvia.

RELACIÓ AVIS-NÉTS

No veus als teus néts, t’impossibiliten el teu dret a relacionar-te amb ells.

T’assessoro i defenso perquè puguis reprendre la teva relació d’avi/àvia.

RELACIÓ AVIS-NÉTS

No veus als teus néts, t’impossibiliten el teu dret a relacionar-te amb ells.

T’assessoro i defenso perquè puguis reprendre la teva relació d’avi/àvia.

Assessorament online

Reserva la teva cita d’assessorament legal online. Et confirmaré la data via e-mail en menys de 24 hores.

Assessorament online

Reserva la teva cita d’assessorament legal online. Et confirmaré la data via e-mail en menys de 24 hores.

Assessorament online

Reserva la teva cita d’assessorament legal online. Et confirmaré la data via e-mail en menys de 24 hores.