Parella de fet o estable vs. matrimoni

Pareja de hecho o estable vs. matrimonio

Sovint em trobo amb parelles que prefereixen formalitzar la seva relació com a parella de fet o estable en lloc de contraure matrimoni, i és important saberquins drets tenim en cada cas.El matrimoni està regulat pel Codi Civil Espanyol, per tant, els drets d’unmatrimoni són els mateixos a tot el territori espanyol; independentment de laCCAA […]