Protecció de Dades

protecció de dades

Protecció de dades: Informació que s’ha de facilitar a l’interessat abans de recollir les seves dades personals. Amb caràcter previ al tractament de les dades personals, es a dir, abans d’utilitzar les dades del teu client, treballador, alumna, candidat, i de qualsevol altra persona que tractis les seves dades, hauràs de recollir el seu consentiment […]